Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Fizyczna www.kgof.edu.pl/index.php
Archiwum Olimpiad Fizycznych www.kgof.edu.pl/archiwum.php

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie
Przewodniczący: Dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD
Z-ca przewodniczącego: Dr Małgorzata Hyla
Sekretarz: Dr Zygmunt Olesik

Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 13/15
42-201 Częstochowa
tel. 34 361 49 18 (19) wew. 250
Mail: z.olesik@ajd.czest.pl
województwa: opolskie, świętokrzyskie i część woj. śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i od 2016 roku zawierciański)

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej www.kgof.edu.pl/k_glowny.php
Przewodniczący: Prof. dr hab. Piotr Kossacki
Sekretarz naukowy d/s zadań teoretycznych: Dr hab. Andrzej Wysmołek
Sekretarz naukowy d/s zadań doświadczalnych: Dr Jacek Jasiak

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
Mail: kgof@kgof.edu.pl

Osiągnięcia uczniów z okregu częstochowskiego
2015/2016 pobierz lista zakwalifikowanych do II etapu doswiadczalnego.
2015/2016 pobierz lista zakwalifikowanych do II etapu teoretycznego.
2014/2015 pobierz lista zakwalifikowanych do II etapu.
Do zawodów doświadczalnych II stopnia z Częstochowy zakwalifikował się Stańczak Jakub, II LO im. J. Chreptowicza, Ostrowiec Św.
2013/2014 pobierz
2012/2013 pobierz
2010/2011 pobierz
2009/2010 pobierz
2008/2009 pobierz
2007/2008 pobierz
2006/2007 pobierz
2005/2006 pobierz
Created by Owls Department