Aktualności

10.04.2021
W dniach 13-15.04.2021 odbędą się wybory do Zarządu Oddziału Czestochwskiego PTF. Zapraszamy wszystkich członków do aktywnego udziału.

21.03.2021
W kwietniu odbędą się wybory, w formie zdalnej, do Zarządu Oddziału Częstochowskiego PTF (OCzPTF) na kadencję 2021-2023. Prosimy o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członków Zarządu (2 osoby), członków Komisji Rewizyjnej (3 osoby) do dnia 31.03.2021 na adres renata.majgier@ujd.edu.pl. Dokładny termin i sposób realizacji wyborów zostanie przekazany w odrębnej wiadomości.

20.01.2021
Rejs 100 lecia PTF planowany na sierpień 2020 rok został przesunięty na rok 2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Rejsy. Chociaż do rozpoczęcia rejsu jest jeszcze dużo czasu, organizatorzy bardzo proszę zainteresowanych popłynięciem o zgłaszenie chęci uczestnictwa już teraz.

19.01.2021
W dniu 25.01.2021 (poniedziałek) o godz 16.30 odbędzie się odbędzie się Konwersatorium Wydziału Fizyki UW na którym prof. dr Tomasz Lipniacki Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk przedstawi referat na temat: SARS Cov 2 super - spreaders and super spreading Variant Concern 202012/01. Wraz z czasem mijającym od początku pandemii SARS CoV 2 przybywa danych empirycznych i poprawia się nasze rozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się wirusa. Ma to wyraz także w konstrukcji coraz bardziej wiarygodnych modeli opisujących np. dystrybucję zachorowań w czasie. Nadchodzący wykład pozwoli nam na zapoznanie się z najbardziej aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie. Link do Konwersatorium na platformie Zoom link. Numer identyfikacyjny spotkania: 938 8168 7598 Kod dostępu: prv316. Plakat

19.01.2021
W dniu 21.01.2021 (czwartek) o godz 16.15 odbędzie się na platformie MS TEAMS konwersatorium Oddziału Krakowskiego PTF na którym prof. Józef Spałek przedstawi referat na temat: Koncepcja nierozróżnialnych cząstek: czy mogą być rozróżnialne? . Link do referatu znajduje się na plakacie. Plakat

11.01.2021
W dniu 10.01.2021 odbyły się zawody II stopnia, część teoretyczna Olimpiady Fziycznej. Brało w nich udział 8 uczniów w okręgu częstochowskim. Zawody doświadczalne odbędą się 14.02.2021. Życzymy wszystkim startującym uczniom sukcesów.

ROK FIZYKI 2020
8 października 2019 na ostatnim posiedzeniu Senatu w IX kadencji uchwalona została uchwała ustanawiającą rok 2020 Rokiem Fizyki:
"Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Fizyki, w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Jednocześnie Senat pragnie w ten sposób podkreślić zasługi polskich fizyków dla światowej nauki oraz przypomnieć niezwykły rozwój fizyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.”
W uzasadnieniu czytamy: "Ustanowienie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Fizyki jest uhonorowaniem polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenieniem cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki. Chcemy, aby Rok Fizyki przyniósł jeszcze większe uznanie w naszym społeczeństwie dla roli nauki, w szczególności fizyki oraz jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na nasze życie codzienne. Zainteresowanie fizyką, niezwykle ciekawą nauką eksperymentalną, przekłada się na wzrost umiejętności w tym zakresie kolejnych pokoleń. Podejmowana działalność naukowa i zawodowa w tym obszarze jest szczególnie ważna w czasie budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.”
28.01.2020
W dniu 16.02.2020 na Wydziale Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych UJD o godz 9.00 w Auli AB-1023, ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie odbędzie się część doświadczalna II etapu 69 Olimpiady Fizycznej. W okręgu częstochowskim będą w tym etapie uczestniczyć trzej uczniowie Imos Eryk z II LO im. St. Staszica w Starachowicach (nauczyciel fizyki dr Jacek Orzechowski), Łazik Piotr z LO w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (nauczyciel fizyki mgr Katarzyna Uchańska-Łukasik) oraz Kacper Nalberski z IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie (nauczyciel fizyki mgr Renata Wojtania). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
21.01.2020
W dniu 29.01.2020 (środa) o godz 12.00 w sali 7, budynek A, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się zebranie Zarządu OCzPTF
1.12.2019
W dniu 4.12.2019 (środa) o godz 9.15 w sali 120, budynek A, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się walne zebranie OCzPTF
30.10.2019
Z głębokim żalem informujemy, że 28.10.2019 zmarł nasz kolega dr Stanisław Tkaczyk. Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Ceremonia pożegnania odbędzie się 2.11.2019 o godz. 11.00 w kaplicy przy kościele pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, ul. Gajowa 39/41, Częstochowa. Nastepnie o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza pogrzebowa w ww. kościele. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Piastowskiej na Stradomiu, Częstochowa.
29.10.2019
W dniu 6.11.2019 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. Galyna Myronchuk wygłosi wykład na temat: Optoelectronic and nonlinear optical properties of complex chalcogenide systems Ag-Ga -Ge -S (Se). Plakat
21.10.2019
W dniu 23.10.2019 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym prof. Andreas Zeinert wygłosi wykład na temat: Coatings for optically controlled micro-systems Plakat
28.03.2019
W dniu 3.04.2019 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Rafał Matusiak wygłosi wykład na temat: Wpływ zastosowania ortokorekcji na krótko i długoterminowe zmiany w układzie optycznym oka.
07.01.2019
Informacja dla olompijczyków zakwalifikowanych do zawodów teoretcznych II stopnia 68 OF
Osoby biorące udział w zawodach powinny zgłosić się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Al. Armii Krajowej 13/15 pok. 1018 (I piętro) w dniu 13 stycznia 2019 r. o godzinie 8.30 z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna). KGOF gwarantuje olimpijczykom świadczenia zgodnie z regulaminem Olimpiady Fizycznej (śniadanie w dniu zawodów oraz zwrot kosztów podróży – PKP osobowy, szkolny 2 kl. lub autobus – PKS jeśli w miejscowości nie ma stacji PKP). Aby otrzymać zwrot kosztów podróży należy zostawić do rozliczenia bilet podróży w jedną stronę lub jego kserokopię oraz wypełnić w dniu zawodów oświadczenie. KGOF pokrywa koszty noclegów tylko w przypadkach uzasadnionych – tzn. gdy uczeń nie ma możliwości dotarcia na zawody bez zapewnienia noclegu. Dla chcących skorzystać z noclegu KOOF zarezerwował pokoje czteroosobowe z umywalką w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Częstochowie (obok Jasnej Góry, tel. 34 377 75 64). Osoba wyrażająca chęć skorzystania z noclegu powinna niezwłocznie (do 8.01.2019) zawiadomić KOOF w Częstochowie wysyłając mail na adres (z.olesik@ajd.czest.pl). Brak zawiadomienia do w/w dnia traktowane jest jako rezygnacja z noclegu. Na nocleg należy zgłosić się w dniu 12 stycznia 2019 r. do godziny 20.00.
20.01.2018
W dniu 18.01.2018 zmarł prof. dr hab. Józef Zbroszczyk - długoletni pracownik naukowy Instytutu Fizyki, Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, profesor nauk technicznych, specjalista z dziedziny fizyki magnetyków, ceniony pedagog i popularyzator nauki. W latach 2008-2009 był przewodniczącym Częstochowskiego Oddziału PTF.
18.09.2017
W dniu 27.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. inż. Jarosław Krzywański, prof. AJD (ITiSB, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Badania modelowe urządzeń i procesów energetycznych.
28.08.2017
W dniu 6.09.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr Katarzyna Filipecka (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Właściwości strukturalne i optyczne materiałów hydrożelowych na bazie HEMA do zastosowań okulistycznych.
20.06.2017
W dniu 28.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Małgorzata Hyla (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Strukturalno-topologiczne uwarunkowania tworzenia kowalencyjnych sieci szkieł chalkogenidkowych.
2.06.2017
W dniu 7.06.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym mgr inż. Tomasz Zemła (Zakład Wyrobów Metalowych \"Metal- System\", Myszków) wygłosi wykład na temat: Analiza wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w wybranych związkach wodorowanych poza przybliżeniem średniego pola.
30.03.2017
W dniu 12.04.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Ewa Mandowska (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Metody eksperymentalne, analiza i badanie właściwości spektralnych termoluminoforów.
26.03.2017
W dniu 5 kwietnia 2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr inż. Tetiana Babuka (Instytut Fizyki, WMP, AJD) na temat: Physical properties and electronic correlations in ferroelectrics and magnetics MM'P2S(Se)6 (M,M' – Mn, Cu, Ag, In, Sn)
08.03.2017
Pod patronatem Częstochowskiego Oddziału PTF w dniach 10.03, 17.03, 24.03 oraz 31.03.2017 roku w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej (aula AMF) odbędą się pokazy eksperymentalne z fizyki dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Mają one na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości oraz przybliżenie, w sposób przystępny i zrozumiały, tajemnic otaczającego nas świata.
12.03.2017
W dniu 22.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Michał Piasecki (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Porównanie własności oraz struktury elektronowej dla wybranych związków halogenkowych i chalkogenkowych
5.03.2017
W dniu 15.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Anna Migalska-Zalas (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Nieliniowo-optyczne własności materiałów kompozytowych w aspekcie ich zastosowania w systemach optycznych
2.03.2017
W dniu 8.03.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr Edmund Golis (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Wpływ zdefektowania struktury szkieł tlenkowych na efekt Faradaya
1.02.2017
W dniu 8.02.2017 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na którym dr hab. Jacek Filipecki prof. AJD (Instytut Fizyki, WMP, AJD) wygłosi wykład na temat: Zastosowanie spektroskopii czasów życia anihilujących pozytonów PALS w badaniach struktury materiałów
10.01.2017
W dn.15.01.2017 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD odbędą się zawody teoretyczne II stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej (66 Olimpiady Fizycznej) organizowane przez Komitet Okręgowy (KOOF) z siedzibą w Instytucie Fizyki (IF) AJD przy dużym wsparciu władz akademickich naszej Uczelni. KOOF działa w IF AJD od 1975 roku i obejmuje swym zasięgiem terytorialnym województwa: opolskie, świętokrzyskie i część woj. śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i od 2016 roku zawierciański).
14.02.2016
W dniu 6 kwietnia 2016 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szewczyk (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) na temat: Multiferroiki – współistnienie ferromagnetyzmu i ferroelektryczności
Plakat
03.11.2015
W dniu 4 listopada 2015 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz Wójs (Katedra Fizyki Teoretycznej Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska) na temat: Ułamkowe skyrmiony w układach kwantowego zjawiska Halla
Plakat
11.10.2015
W dniu 14 października 2015 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula , (Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk) na temat: 150 lat teorii Maxwella
Plakat
14.06.2015
W dniu 17 czerwca 2015 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi dr Andrzej Biborski , (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) na temat: Obliczenia typu ab-initio układów wodorowych w stanie skorelowanym
Plakat
26.03.2015
W dniu 1 kwietnia 2015 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr inż. Łukasz Herok , (Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii Jana Długosza w Częstochowie) na temat: Stan nadprzewodzący w związkach o strukturze antyperowskitu
Plakat
6.03.2015
W dniu 11 marca 2015 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ , (Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka” – Park Naukowo-Technologiczny UZ sp. z o. o.) na temat: Zastosowanie medyczne nanocząstek tlenku żelaza (Fe3O4)
Plakat
23.02.2015
W dniu 4 marca 2015 (środa) o godz 12.30 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. UM , (Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Bio-Tech Consulting sp. z o.o.) na temat: Komercjalizacja badań naukowych nowym wyzwaniem dla polskiej nauki
Plakat
5.02.2015
Redakcja Zeszytów Naukowych AJD, Fizyka do 31.05.2015 będzie przyjmować artykuły do numeru X, którego druk jest planowany na jesień 2015 roku. Zeszyt podzielony będzie na trzy części: artykuły przeglądowe, komunikaty naukowe oraz artykuły dydaktyczne i popularnonaukowe. Artykuły prosimy przesyłać na adres: m.biernacka@ajd.czest.pl
Formatka.doc
28.10.2014
W dniu 5 listopada 2014 (środa) o godz 12.15 w auli 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN), na temat: Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy
Plakat
13.04.2014
W dniu 23 kwietnia 2014 (środa) o godz 12.15 w auli 22, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock - Świerk), na temat: O biologicznym działaniu promieniowania jonizującego
Plakat
17.03.2014
W dniu 9 kwietnia 2014 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Antoni Ciszewski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski), na temat: Adsorpcja PTCDI-C8 na powierzchniach półprzewodników
Plakat
30.03.2014
W dniu 2 kwietnia 2014 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Tomasz Story (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), na temat: Materiały topologiczne
Plakat
30.03.2014
W dniu 31 marca 2014 (poniedziałek) o godz 16.00 w sali 015, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się pierwszy wykład prof. dr hab. Francois KAJZAR (Politechnika w Bukareszcie, Rumunia), na temat: Modern Materials and Technologies for Display and for Optical Signal Processing.
Plakat
17.03.2014
W dniu 19 marca 2014 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski), na temat: Mechanizm Brouta-Englerta-Higgsa
Plakat
9.03.2014
Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Instytut Fizyki AJD w Częstochowie zapraszają uczniów do udziału w konkursach:
1. XI Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny "URANIA"
2. IV Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”
3. III Ogólnopolski Konkurs Astrofotografii
Informacje szczegółowe
10.01.2014
W dniu 15 stycznia 2014 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr inż. Ewa Anna Drzazga , (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska) na temat: Studium stanu nadprzewodzącego w jedno i wielopasmowych układach fizycznych o parowaniu elektronowo–fononowym
Plakat
16.12.2013
W dniu 18 grudnia 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. M.G. Brik , (Institute of Physics, University of Tartu) na temat: Uncovering similar/different features of isostructural materials and impurity ions using first-principles and semi-empirical methods
Plakat
8.12.2013
W dniu 11 grudnia 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu) na temat: Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i kwantowe zjawiska krytyczne w Ce2PdIn8.
Plakat
10.10.2013
W dniu 16 października 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Suchocki, (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na temat: Spektroskopia Ce3+ w kryształach granatów. Różne centra Ce3+ i wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych
Plakat
5.10.2013
W dniu 9 października 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr Katarzyna Wolna-Stypka, (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu) na temat: Biodegradowalne poliestry alifatyczne jako materiały opakowaniowe dla przemysłu kosmetycznego
Plakat
26.05.2013
W dniu 29 maja 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi Dr Igor Olegovich Kinyaevskiy, (The Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences (LPI RAS)) na temat: MOPA carbon monoxide laser system emitting nanosecond pulses
Plakat
21.05.2013
W dniu 23 maja 2013 (czwartek) o godz 13.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. Jungil Lee, (Korea Atomic Energy Research Institute Yuseong Daejeon, Korea) na temat: Current Research Activities of Health Physics Team of Korea Atomic Energy Research Institute
Plakat
19.05.2013
W dniu 22 maja 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa) na temat: Nowa rodzina nadprzewodników – chalkogenki żelaza
Plakat
10.05.2013
W dniu 15 maja 2013 (środa) o godz 12.15 w Auli 22, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi Prof.dr.hab. Ludwik Dobrzyński, (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych) na temat: Wielkie katastrofy w przemyśle jądrowym
Plakat
5.05.2013
W dniu 8 maja 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr Magdalena Biernacka, (Zakład Luminescencji i Biofotoniki, Instytut Fizyki Akademii Jana Długosza) na temat: Właściwości i model teoretyczny optycznie stymulowanej luminescencji chlorku sodu dla dozymetrii promieniowania jonizującego
Plakat
7.04.2013
W dniu 10 kwietnia 2013 (środa) o godz 16.00 w sali AMF, Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 19 odbędzie się zebranie członków Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
24.02.2013
W dniu 6 marca 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr Agnieszka Kocela, (Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Akademia Jana Długosza w Częstochowie Publiczna Szkoła Podstawowa im H. Sienkiewicza, Żytno) na temat: Badania strukturalne hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewek kontaktowych za pomocą metody spektroskopii czasów życia pozytonów
Plakat
24.02.2013
W dniu 27 lutego 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi Prof.dr.hab. Abdel Hadi Kassiba, (Institute of Le Mans Molecules and Materials – UMR-CNRS 6283 Université du Maine- 72085 Le Mans – France) na temat: Titanium Oxide based Nanoparticles, Mesoporous structures and Photoactive Gels: Structural, Electronic and Photoinduced processes
Plakat
28.01.2013
Lista zakwalifikowanych uczniów do zawodów doświadczalnych II stopnia 62 Olimpiady Fizycznej Lista
20.01.2013
W dniu 23 stycznia 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi M.Sc. Maroš Halama PhD., (Technical University of Košice, Faculty of Metallurgy, Corrosion Control Lab, Slovakia) na temat: Quantification of life-time of metallic nanoparticles in biomedical and environmental applications
Plakat
14.01.2013
W dniu 16 stycznia 2013 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Łukasz A. Turski, (Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk) na temat: Fizyka po świateczna
Plakat
11.11.2012
W dniu 13 listopada 2012 (wtorek) w godz 20:45 – 22:00 w Instytucie Fizyki Akademii im. Jana Długosza, w Planetarium, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 możliwa będzie obserwacja całkowitego zaćmienia Słońca podczas transmisji „na żywo” z trzech różnych miejsc w pobliżu miejscowości Cairns we wschodniej Australii. Transmisja będzie połączona z wystawą fotografii przesłanych na konkurs „Tranzyt Wenus 2012”.
Plakat
1.07.2012
W dniu 6.06.2012 w Instytucie Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (IF AJD), istniała możliwość obserwacji bardzo rzadkiego zjawiska – przejścia planety Wenus na tle tarczy Słońca współorganizowanej przez Stowarzyszenie Astronomia Nova, Planetarium AJD, Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF) i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA). Wykorzystywano dwie lunety, za pomocą których, przez około godzinę można było oglądać końcową fazę przejścia planety Wenus na tle tarczy Słońca. Przygotowano i rozdano 70 imiennych certyfikatów dla uczestników tego szczególnego wydarzenia. Pomimo początkowych trudności: krótki czas trwania zjawiska, bardzo wczesna pora jego rozpoczęcia, niepewna pogoda oraz kłopot z doborem właściwego miejsca, ostatecznie udało się zorganizować, przeprowadzić i udokumentować tranzyt Wenus.
Dziękujemy dr. B. Wszołkowi i mgr T. Kisielowi za opieką naukową, mgr M. Biernackiej, mgr J. Ozga, B. Kalota i M. Gonerze za wsparcie organizacyjne, Oddziałowi Częstochowskiemu PTF za sfinansowanie poczęstunku i wszystkim uczestnikom tranzytu Wenus w Częstochowie.
Obserwacje tranzytu Wenus w Częstochowie
Reportaż filmowy TV Orion
Zdjęcia z obserwacji tranzytu Wenus w IF AJD
27.06.2012
W dniu 2 lipca 2012 (poniedziałek) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi mgr Jacek Orzechowski, na temat: Ekscytacja nośników ładunku w modelu przejść częściowo zlokalizowanych (SLT)
Plakat
14.06.2012
W dniu 21 czerwca 2012 (czwartek) o godz 13.30 w sali 015, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi dr Govind Prasad Kothiyal, (Head of GLASS AND ADVANCED CERAMICS DIVISION Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai India Department of Atomic Energy) na temat: Some Functionalities in Glasses and Glass-ceramics
Plakat
12.06.2012
W dniu 18 czerwca 2012 (poniedziałek) o godz 13.30 w sali 015, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi prof. dr Andriy Kovalsky, (Associate Professor Department of Physics and Astronomy, Austin Peay State University, Clarksville TN, USA) na temat: Electronic and atomic structure of amorphous solids with high – resolution XPS: applications and limitations
Plakat
12.06.2012
Z przyjemnością informujemy, że wśród osób które otrzymały stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012, znajdują się członkinie Częstochowskiego Oddziału PTF Patrycja Pach oraz Klaudia Huras. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dyplom Klaudi Huras
Dyplom Patrycji Pach
12.06.2012
W dniu 30.05.2012r. odbyła się XXXVI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Pt: "Rozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej", w której członkowie Częstochowskiego Oddziału PTF zajęli pierwsze oraz trzecie miejsce. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Dyplom - I miejsce
Dyplom - III miejsce
Wyróżnienie
12.06.2012
Zarząd Częstochowskiego Oddziału PTF nominował ze swojego Oddziału do Nagrody PTF im. Arkadiusza Piekary za wyróżniajacą pracę magisterską mgr inż. Artura P. Durajskiego.
5.06.2012
W dniu 6.06.2012 w godzinach 5.00-6.45 będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie astronomiczne przejście planety Wenus na tle tarczy Słońca, zapraszamy do udziału w obserwacjach w Instytucie Fizyki AJD, al. Armii Krajowej 13/15, budynek B, hol na III piętrze. Obserwacje będą prowadzone za pomocą: teleskopów, kamer obscura oraz transmisji na żywo z kilku miejsc na świecie. Szczegółowe informacje znajdują sie w plakacie.
Plakat
11.05.2012
W dniu 16 maja 2012 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi prof. Gregory Kozlowski (Wright State University w Dayton Ohio, USA ) na temat: Nano Materials: The Building Blocks of Tomorrow’s Technology
Plakat
20.03.2012
W dniu 21 marca 2012 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Robert R. Gałązka (Członek Polskiej Akademii Nauk, Laureat Medalu M. Smoluchowskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) na temat: Grafen – materiał przyszłości?
Plakat
2.03.2012
Sprawozdanie z działalności OCzPTF za rok 2011
Sprawozdanie roczne 2011
29.02.2012
W dniu 5 marca 2012 (poniedziałek) o godz 15.00 w sali 120, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Częstochowskiego PTF.
22.02.2012
W dniu 29 lutego 2012 (środa) o godz 13.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi mgr Pavlo Lyutyy (G.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute, National Academy of Science, Lwów, Ukraina) na temat: Thermo-dynamical and structural properties in 3d-Ga-Si ternary systems
Plakat
20.02.2012
W dniu 22 lutego 2012 (środa) o godz 12.15 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłoszą Prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Wydział Chemiii, Uniwersytet Wrocławski) na temat: Luminofory jako centra zarządzania energią promieniowania elektromagnetycznego oraz mgr Aneta Wiatrowska (Wydział Chemiii, Uniwersytet Wrocławski) na temat: Pamięć rentgenowska na bazie Lu2O3:Pr,Hf – prezentacja i analiza właściwości
Plakat
18.02.2012
Protokół z działalności PTFOCz w roku 2011
Sprawozdanie roczne 2011
23.11.2011
W dniu 30 listopada 2011 (środa) o godz 15.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego AJD i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi prof. dr hab. Tomasz Dietl (Członek Polskiej Akademii Nauk, Laureat Medalu Mariana Smoluchowskiego 2010, Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa) na temat: Spintronika
Plakat
2.11.2011
Na wniosek Oddziału Częstochowskiego PTF zostały przyznane Medale KEN przez minister Hall na 90-lecie PTF dla dr Zygmunta Olesika i mgr Tomasza Turka. Gratulujemy.
2.11.2011
Zakład Dydaktyki Fizyki UMK w Toruniu, organizuje w Toruniu Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", 1-3 grudnia 2011, dla nauczycieli, studentów, wykładowców i wszystkich zainteresowanych. Szczegóły w załączonych plikach.
Informacja
Program
Załącznik
2.11.2011
W dniu 9 listopada 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego AJD i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) na temat: W 100-lecie nadprzewodnictwa
Plakat
28.05.2011
W dniu 8 czerwca 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego AJD i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi Artur P. Durajski (magistrant dr Radosława Szczęśniaka Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechnika Częstochowska) na temat: Analiza własności termodynamicznych stanu nadprzewodzącego w wapniu
Plakat
27.05.2011
W dniu 3 czerwca 2011 (piątek) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego AJD, Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi prof dr hab. Keshra Sangwal (Katedra Fizyki Stosowanej Politechnika Lubelska) na temat: O naszym dorobku naukowym
Plakat
26.05.2011
W dniu 1 czerwca 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego AJD i Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Wykład wygłosi dr hab. Antoni C. Mituś (Instytut Fizyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska) na temat: Symulacje Monte Carlo wybranych zjawisk fizycznych w materiałach organicznych
Plakat
25.05.2011
Zarząd Oddziału Częstochowskiego PTF zaprasza członków na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2011 (wtorek) o godz 15.00 w sali 024, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15
21.04.2011
W dniu 27 kwietnia 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Wydział Matematyczno Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr Dominik Szczęśniak (Wydział Matematyczno - Przyrodniczy AJD) na temat: TEORETYCZNE ORAZ NUMERYCZNE MODELOWANIE ZJAWISKA TRANSPORTU ELEKTRONOWEGO W NANOUKŁADACH
Plakat
6.04.2011
W dniu 13 kwietnia 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydział Matematyczno Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marek Tłaczała (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska) na temat: NANOSTRUKTURY PÓŁPRZEWODNIKOWE W MIKRO- I OPTOELEKTRONICE
Plakat
31.03.2011
W dniu 6 kwietnia 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Wojciech Łużny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków) na temat: Wiązanie wodorowe w dwóch odsłonach
Plakat
21.03.2011
Wyniki II etapu LX Olimpiady Fizycznej w Okregu Częstochowskim
Wyniki LX OF - II etap
11.03.2011
W dniu 16 marca 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. dariusz Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław) na temat: Silne korelacje elektronowe w międzymetalicznych związkach uranu
Plakat
6.02.2011
Protokół z działalności PTFOCz w roku 2010
Sprawozdanie roczne 2010
05.02.2011
W dniu 2 marca 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi mgr inż. Marcin Jarosik (Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska) na temat: Wysokociśnieniowe własności stanu nadprzewodzącegometalicznego wodoru i litu
Plakat
06.01.2011
Lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do zawodów teoretycznych II stopnia 60 Olimpiady Fizycznej 2010/11 z okregu czestochowskiego Lista uczniów
04.01.2011
W dniu 19 stycznia 2011 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki AJD. Wykład wygłosi Dr G.Lakshminarayana (Los Alamos National Laboratory - USA) na temat: TM/RE ions based Glasses/Glass Ceramics for Photonic applications and hybrid electrolytes based on glass matrix for proton exchange membrane fule cells
03.12.2010
W dniu 8 grudnia 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. Mikhail G. Brik (Institute of Physics, University of Tartu, Estonia ) na temat: Ab initio and semi-empirical modeling of physical properties of pure and doped optoelectronics materials
24.11.2010
W dniu 1 grudnia 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Antoni Ciszewski (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski) na temat: "Badanie powierzchni stopów objętościowych oraz stopów powierzchniowych metodami skaningowej mikroskopii tunelowej "
Plakat
20.11.2010
W dniu 23 listopada 2010 (wtorek) o godz. 12.00 w audytorium AM6 Politechniki Częstochowskiej (al. Armii Krajowej 19) odbędzie się seminarium naukowe, w czasie którego prof. dr hab. Pavol Vojtanik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. P.J. Safarika w Koszycach wygłosi referaty pt. „Universality of magnetism: everything is magnetic” oraz „Magnetic relaxation in ferromagnetic alloys”.
17.11.2010
W dniu 16.11.2010 odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Częstochowskiego. Zarząd jednomyślnie przedstawił dwóch kandydatów na członków Komitetu Naukowego XLI Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się w Lublinie we wrześniu 2011:
1. prof. PCz dr hab. Kazimierza Dzilińskiego
2. prof. AJD dr hab. Arkadiusza Mandowskiego
16.11.2010
Zapraszamy nauczycieli na na konferencję metodyczną: Eksperyment w przedmiotach informatyczno - przyrodniczych, która obędzie się w Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkigo Osrodka Metodycznego w Częstochowie (RODN WOM), Al. Jana Pawła II 126/130 (Aula Forum), w dniu 18.11.2010 (czwartek) w godz. 10.00 - 14.00. Wykłady wygłoszą: dr. A. Wreczycki "Próby wykorzystania tunelu aerodynamicznego w szkolnym laboratorium z przyrody", dr Cz. Puchała "Bezpieczeństwo eksperymentu chemicznego", dr Z. Olesik "Kondensator płaski na żywo", dr B. Wszołek "Obserwacje astronomiczne w szkole" oraz dr J. Wąsik "Fizyka w sporcie". Organizatorami są Instytut Fizyki AJD (Zakład Dydaktyki Fizyki i Astromomii), RODN WOM w Częstochowie, oraz Oddział Częstochowski PTF.
Praca z uczniem
9.11.2010
W dniu 10 listopada 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński (UMCS Lublin, Instytut Fizyki) na temat: "TRANSPORT ŁADUNKU I CIEPŁA PRZEZ KROPKI KWANTOWE"
Kropki kwantowe jako oddzielne struktury lub elementy składowe złożonych nanoukładów badane są od szeregu lat. Badanie prądu elektrycznego i cieplnego płynącego przez kropkę kwantową pomiędzy dwoma elektrodami pozwala na analizę w kontrolowany sposób zjawisk wielociałowych. Doprowadziły one do szeregu ważnych odkryć, m.in. zjawiska Kondo. Na wykładzie zostaną omówione podstawowe procesy zachodzące w takich strukturach, gdy elektrody są normalne, ferromagnetyczne lub nadprzewodzące. Ważnym przykładem, o którym też będzie mowa są kropki molekularne, w których istotną rolę odgrywa sprzężenie z jonowymi stopniami swobody. (Karol Izydor Wysokiński)
15.10.2010
W dniu 20 października 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Bolesław Orłowski (Instytut Historii Nauki, PAN w Warszawie) na temat: "Powszechna Historia Techniki w pigułce"
Plakat
23.06.2010
W dniu 23.06.2010 odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Czętochowskiego PTF. Nominowano do nagrody Komisji Edukacji Narodowej dr Zygmunta Olesika oraz mgr Tomasza Turka i do nagrody PTF za wyrózniającą się pracę magisterską mgr Dominika Szczęśnika. Przyjeto nowego członka Artura Durajskiego.
23.06.2010
W dniu 22.06.2010 odbyły się Fizykalia 2010 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach . Uczestniczyło w nich około 200 uczniów. W programie imprezy byl wyklad prof. dr hab. Janusza Braziewicza z Umiwerystetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Świetokrzyskiego Centrum Onkologii pt. Fizyka a medycyna oraz przeglad doswiadczeń uczniowskich. Organizatorami byli młodzież wraz z nauczycielami fizyki II LO w Starachowicach oraz Oddział Częstochowski PTF.
1.05.2010
W dniu 5 maja 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi prof. dr hab. Józef Barnaś (Zakład Fizyki Mezoskopowej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań oraz Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań) na temat: "Prad spinowy i jego rola w elektronice spinowej"
Plakat
23.04.2010
W dniu 28 kwietnia 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego AJD. Wykład wygłosi mgr Marcin Jarosik (Politechnika Częstochowska, Instytut Fizyki) na temat: "Wysokociśniniowe własności stanu nadprzewodzącego wybranych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego"
Plakat
16.04.2010
Na 51 osób zakwalifikowanych do finału 59 Olimiady Fizycznej znalazło się dwóch uczniów z okręgu częstochowskiego: Matysiewicz Mateuszz Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie oraz Nowak Jakub z IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, który został również Finalistą. Jest to uczeń mgr Tomasza Turka i mgr Barbary Łabuś. Gratulujemy sukcesów.
15.04.2010
W dniu 21 kwietnia 2010 (środa) o godz 17.00 w sali 22, aula WNS budynek A, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się Wieczór u Długosza. Wykład wygłosi dr hab. Zbigniew Klusek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki) na temat: "Nanotechnologia - co to jest"
Plakat
15.04.2010
W dniu 21 kwietnia 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki. Wykład wygłosi dr hab. Zbigniew Klusek (Instytut Fizyki, Uniwersytet Łódzki) na temat: "Grafen - nowa fizyka, nowe mozliwości"
Plakat
15.04.2010
W dniu 14 kwietnia 2010 odbyło sie zebranie Zarzadu PTFOCz. Zarzad Gówny PTF poinformował o rozpoczęciu przygotowań do planowanych na ten rok obchodów 90-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
Do grona członków Towarzystwa przyjęto dwóch młodych fizyków: mgr Magdalenę Biernacką i mgr Dominika Szczęśniaka.
08.04.2010
W dniu 14 kwietnia 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B1, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Wykład wygłosi Docent dr hab. Krzysztof Rogacki (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, PAN Wrocław) na temat: "Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej mit czy realna perspektywa"
Plakat
09.03.2010
W dniu 17 marca 2010 (środa) o godz 12.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych, budynek A, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Wykład wygłosi Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski (PAN Warszawa, Uniwesytet Kardynała S. Wyszyńskiego Warszawa) na temat: "Fizyk o ordynacjach wyborczych"
Plakat
09.03.2010
W dniu 10 marca 2010 (środa) o godz 12.00 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Wykład wygłosi Prof. dr hab. Józef Spałek (UJ) na temat: "Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo"
Plakat
10.02.2010
Protokół z zebrania sprawozdawczo - wyborczego PTFOCz z dnia 28.01.2010 wraz z załącznikami protokół.pdf, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 4, Załącznik 5
26.01.2010
W zakładce Olimpiada Fizyczna znajdują sie najnowsze informacje i statystyka LIX Olimpiady Fizycznej w okregu częstochowskim.
14.01.2010
Zarząd Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego (OCzPTF) zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby, które chciałyby należeć do OCz PTF na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 28.01.2010 (czwartek) w Instytucie Fizyki AJD, ul Armii Krajowej 13/15, w sala 120, godz. 15.00 pierwszy termin, 15.15 drugi termin.
14.01.2010
W dniach 20 i 21 stycznia 2010 (środa, czwartek) o godz odpowiednio 12.00 i 11.30 w salach 015 i 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędą się seminaria na, które zaprasza Dyrekcja Instytutu Fizyki AJD i Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Częstochowski. Wykłady wygłosi prof. dr hab. Yurij Zorenko, Uniwersytet Lwowski na temat: "Scintillators: history, principles, characteristics, strategy of research and practical applications" oraz "Liquid phase epitaxy: a beneficial method for development of phosphors based on single crystalline films of oxide compounds"
Plakat 1
Plakat 2
10.01.2010
W dniu 14 stycznia 2010 (czwartek) o godz 11.30 w sali 1023, budynek B, ul. Armii Krajowej 13/15 odbędzie się seminarium na, które zaprasza Dyrekcja Instytutu Fizyki AJD i Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Częstochowski. Wykład wygłosi dr hab. Paweł Caban, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki na temat: "Kryptografia kwantowa"
18.12.2009
W załączniku znajduje sie lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do st.II, teoretycznego LIX Olimpiady Fizycznej (OF) w Okręgu Częstochowskim oraz list Komitetu Okregowego OF do uczestników tego etapu.
Lista uczniów
Informacje
15.12.2009
W załączniku znajduje sie lista uczniów biorących udział w zawodach st.I, cz.I LIX Olimpiady Fizycznej (OF) w Okręgu Częstochowskim wraz z liczbą uzyskanych punktów.
Lista uczniów
17.11.2009
W zawodach st.I, cz.I LIX Olimpiady Fizycznej (OF) w Okręgu Częstochowskim bierze udział 51 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (wszyscy to uczniowie Liceów Ogólnokształcących) w tym:
- z woj opolskiego 12 uczniów (10 chłoców, 2 dziewczyny)
- z woj śląskiego 16 uczniów (16 chłoców)
- z woj.świętokrzyskiego 23 uczniów (23 chłoców)
Najliczniej reprezentowane szkoły to:
- II LO im. M. Konopnickiej w Opolu (6 uczniów), województwo opolskie
- Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie (8 uczniów), województwo śląskie (pow. częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski)
- II LO im.St. Staszica w Starachowicach (6 uczniów), województwo świętokrzyskim
13.10.2009
Zapraszamy na seminarium PbTe - niezwykły półprzewodnik, które wygłosi Prof. dr hab. Robert R. Gałązka Członek Polskiej Akademii Nauk, laureat Medalu M. Smoluchowskiego, z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniu 14.10.2009 (środa), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 12.15. Organizatorami są Wydział Matematyczno Przyrodniczy AJD, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie, oraz Oddział Częstochowski PTF.
Seminarium
21.09.2009
Zapraszamy nauczycieli fizyki na na konferencję metodyczną: Praca z uczniem uzdolnionym - olimpiady fizyczne, które obędzie się w Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkigo Osrodka Metodycznego w Częstochowie (RODN WOM), Al. Jana Pawła II 126/130 (Aula Forum), w dniu 23.10.2009 (piatek) w godz. 10.00 - 15.00. Wykłady wygłoszą: prof. M. Głowacki "Metodologia badań w fizyce", dr E. Mandowska "PTF wczoraj i dziś", dr Z. Olesik "Olimpiady fizyczne w okręgu częstochowskim w latach 1999 -2009", mgr T. Turek "System pracy z olimpijczykami z fizyki w Z.S. im. C.K. Norwida w Częstochowie" oraz dr J. Wąsik "Fizyka a sporty walki". Organizatorami są Instytut Fizyki AJD (Zakład Dydaktyki Fizyki i Astromomii), RODN WOM w Częstochowie, oraz Oddział Częstochowski PTF.
Praca z uczniem
28.07.2009
Oddział Częstochowski PTF nominował do nagrody PTF Mgr Jacka Orzechowskiego, nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Otrzymał on ex aequo Nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009, za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie krajowej i międzynarodowej. Gratulujemy
7.07.2009
Tygodnik Starachowicki zamieścił artykuł na temat Fizykaliów 2009, które odbyły się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach w dniu 17.06.2009
Fizykalia
14.06.2009
Zapraszamy na Fizykalia 2009, które obędą się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach w dniu 17.06.2009 (środa) o godz 11.00. W planie referaty młodzieży dotyczące życia i działalności naukowej E. Rutherforda, H. Geigera i E. Mardsena, uczniowska sesja plakatowa, jarmark doświadczeń przygotowanych przez uczniów oraz wykład dr Grażyny Domańskiej z Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa na temat "Energetyki jądrowej" Organizatorami są młodzież wraz z nauczycielami fizyki II LO w Starachowicach oraz Oddział Częstochowski PTF.
15.05.2009
Zapraszamy na seminarium Wszechświat w podczerwieni, które wygłosi Dr Agnieszka Pollo, Instytut Problemów Jądrowych w Warszawie oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 27.05.2009 (środa), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 17.00. Organizatorami są Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie, oraz Oddział Częstochowski PTF.
Seminarium
10.04.2009
Zapraszamy na seminarium Metastabilność roztworów i roztopów, które wygłosi Prof. dr hab. Keshra Sangwal, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej, w dniu 20.04.2009 (środa), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 12.00.
Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
12.03.2009
Zapraszamy wszystkich członków na walne zebranie Częstochowskiego Oddziału PTF, które odbędzie sie 18.03.2009 (środa) w Instytucie Fizyki AJD, ul Armii Krajowej 13/15, w sala 120, godz. 15.00 pierwszy termin, 15.15 drugi termin.
Plan zebrania.
10.02.2009
Zapraszamy na seminarium połączone z warsztatami dla nauczycieli fizyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prelegentem będzie Krzysztof Tabaszewski z Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest autorem i konstruktorem toru powietrznego nowej generacji oraz pomysłodawcą oryginalnych doświadczeń fizycznych www.tabaszewski.com.pl. W ramach tego spotkania będą prezentowane eksperymenty fizyczne z dwóch działów fizyki: prąd elektryczny i indukcja elektromagnetyczna przy użyciu prostych środków oraz piękna mechanika, czyli doświadczenia na torze powietrznym nowej konstrukcji. Spotkanie odbędzie się w dniu 25.03.09 (środa), w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie, ul Armii Krajowej 13/15, w sali 1023, godz. 14.30 -16.30.
3.02.2009
Wyniki z zawodów teoretycznych II stopnia Olimpiady Fizycznej są dostepne na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej. Do części doświadczalnej zawodów II st. w Okregu Częstochowskim zakwalifikowano 16 zawodników. Za minimum kwalifikujące przyjęto uzyskanie przez zawodnika przynajmniej 11 punktów w części teoretycznej II st.. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA ZAWODÓW II ST. ODBĘDZIE SIĘ 22.02.2009 w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie, ul Armii Krajowej 13/15.
28.01.2009
Sprawozdanie z działalnosci Oddziału Częstochowskiego PTF za rok 2008.
Sprawozdanie 2008
20.12.2008
Do zawodów teoretycznych II st. w okregu częstochowskim zakwalifikowano 29 zawodników. Za minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II st. przyjęto uzyskanie przez zawodnika przynajmniej 81 punktów. ZAWODY TEORETYCZNE II ST. ODBĘDĄ SIĘ 11.01.2009 w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie, ul Armii Krajowej 13/15.
23.11.2008

Zapraszamy na seminarium Znaczenie monokrystalizacji we współczesnej nauce o materiałach, które wygłosi Prof. dr hab. Ewa Talik, 10.12.2008 (środa), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 12.00.
Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Seminarium

22.11.2008

Zapraszamy na seminarium Promienie kosmiczne o najwyższych energiach - największy eksperyment. Obserwatorium Pierre Auger, które wygłosi Prof. dr hab. Maria Giller, 04.12.2008 (czwartek), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 12.00.
Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Seminarium

15.11.2008

Zapraszamy na seminarium Materiały nanostrukturalne w zastosowaniach do ogniw paliwowych, które wygłosi Dr hab. Barbara Małecka, 19.11.2008 (środa), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023, godz 12.00.
Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Seminarium

13.10.2008

Zapraszamy na seminarium „Filozofia” nowej podstawy programowej z fizyki, które będzie wygłoszone przez dr Barbarę Sagnowską oraz na spotkanie poświęcone tej tematyce z nauczycielami przyrody i fizyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Organizatorami są Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Wykład oraz spotkanie odbędą się w dniu 22.10.2008, godz 12.00 (wykład) oraz 14.30 - 16.30 (spotkanie), Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, budynek B, sala 1023.
Seminarium

12.10.2008

Zapraszamy na seminarium Co nowego w szkolnictwie wyższym? Implikacje procesu bolońskiego dla polskich uczelni, które bedzie wygłoszone przez Dr hab. Marek Frankowicz (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński) Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Semnarium odbędzie się w dniu 16.10.2008, godz 12.00, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, sala 1023.
Seminarium

11.10.2008

Zapraszamy na seminarium Termodynamika Wszechświata, które bedzie wygłoszone przez Prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski) Organizatorami są Wydział Matematyczno – Przyrodniczy AJD w Częstochowie, Instytut Fizyki AJD w Częstochowie oraz Oddział Częstochowski PTF.
Semnarium odbędzie się w dniu 15.10.2008, godz 12.00, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Fizyki, ul. Armii Krajowej 13/15, sala 1023.
Seminarium

5.09.2008

Z osób nominowanych do nagród PTF przez Oddział Częstochowski nagrodę im. Arkadiusza Piekary III stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał ex aequo: mgr Marcin Jarosik za pracę Obserwacje radioastronomiczne Słońca. Budowa i działanie odbiornika VLF wykonaną pod kierunkiem dr Radosława Szczęśniaka w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej.

24.06.2008

Zarząd Częstochowskiego Oddziału PTF wytypował ze swojego Oddziału do nagród PTF:
Mgr Jacka Orzechowskiego - Nagroda PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki.
Mgr Marcina Jarosika - Nagroda PTF im. Arkadiudsza Piekary za wyróżniającą się pracę magisterską.
Dr Zygmunta Olesika - Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki.

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Created by Owls Department